ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

ราคาหลักทรัพย์

B-WORK

22 เม.ย. 2564 16:35

10.10 THB

-(-%) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 97,800

จุดเด่นการลงทุน

กองทรัสต์อิสระที่ลงทุนในอาคารสำนักงาน
กองเเรกของประเทศไทย

อาคารสำนักงานคุณภาพในทำเลศักยภาพ
มีผลการดำเนินงานที่ดี

ผู้เช่าเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เเละเป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่ม
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม

บริหารงานด้วยความมืออาชีพ
โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ เเละมีประสบการณ์

ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกองทรัสต์

ให้ผลตอบเเทนที่ดี
พร้อมโอกาสในการเติบโตในอนาคต

ติดตามข่าวสาร

สมัครรับอีเมลล์ข่าวสาร เพื่อจะได้รู้ข่าวสาร
ของเราก่อนใคร

สมัครรับข่าวสาร
logo bualuang fund

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 เเละ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2674-6488 ต่อ 8

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทยจำกัด (มหาชน)

195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาธร กรุงเทพ 10120

+66 2670-0430