ราคาหลักทรัพย์

B-WORK

18 พ.ค. 2564
16:35

ราคาล่าสุด

10.10

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

238,700

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.10 (1.00%)

ราคาเปิด

10.00

ต่ำสุด

9.95

สูงสุด

10.10

วันก่อนหน้า

10.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.95 - 10.10

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

9.70 - 12.20