ราคาหลักทรัพย์

B-WORK

12 ธ.ค. 2561
10:31

ราคาล่าสุด

10.80

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,000

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.10 (-0.92%)

ราคาเปิด

10.80

ต่ำสุด

10.80

สูงสุด

10.80

วันก่อนหน้า

10.90

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.80 - 10.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

10.00 - 11.50