ราคาหลักทรัพย์

B-WORK

18 ก.ย. 2563
16:35

ราคาล่าสุด

11.70

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,000

เปลี่ยนแปลง (%)

- (-%)

ราคาเปิด

11.70

ต่ำสุด

11.70

สูงสุด

11.70

วันก่อนหน้า

11.70

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.70 - 11.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

9.70 - 13.00