ราคาหลักทรัพย์

B-WORK

24 เม.ย. 2562
16:35

ราคาล่าสุด

11.10

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

9,000

เปลี่ยนแปลง (%)

- (-%)

ราคาเปิด

11.10

ต่ำสุด

11.10

สูงสุด

11.10

วันก่อนหน้า

11.10

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.10 - 11.10

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

10.00 - 11.50