ราคาหลักทรัพย์

B-WORK

13 ธ.ค. 2562
16:38

ราคาล่าสุด

11.70

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

865,300

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.40 (-3.31%)

ราคาเปิด

12.00

ต่ำสุด

11.60

สูงสุด

12.00

วันก่อนหน้า

12.10

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.60 - 12.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

10.50 - 13.00