ราคาหลักทรัพย์

B-WORK

15 ก.พ. 2562
16:38

ราคาล่าสุด

10.80

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

110,100

เปลี่ยนแปลง (%)

- (-%)

ราคาเปิด

10.80

ต่ำสุด

10.70

สูงสุด

10.80

วันก่อนหน้า

10.80

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.70 - 10.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

10.00 - 11.50