ราคาหลักทรัพย์

B-WORK

22 ส.ค. 2562
16:36

ราคาล่าสุด

12.10

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

20,600

เปลี่ยนแปลง (%)

- (-%)

ราคาเปิด

12.10

ต่ำสุด

12.00

สูงสุด

12.10

วันก่อนหน้า

12.10

ช่วงราคาระหว่างวัน

12.00 - 12.10

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

10.50 - 12.60