ราคาหลักทรัพย์

B-WORK

20 มิ.ย. 2562
16:38

ราคาล่าสุด

12.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

169,300

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.50 (4.35%)

ราคาเปิด

11.50

ต่ำสุด

11.50

สูงสุด

12.00

วันก่อนหน้า

11.50

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.50 - 12.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

10.20 - 12.00