ข้อมูลสิทธิประโยชน์

การจ่ายประโยชน์ตอบแทน

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย ประเภท เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) รอบผลประกอบการ
08/11/62 20/11/62 06/12/62 เงินปันผล 0.188 01/07/62 - 30/09/62
08/08/62 20/08/62 05/09/62 เงินปันผล 0.181 01/04/62 - 30/06/62
14/05/62 28/05/62 11/06/62 เงินปันผล 0.1912 01/01/62 - 31/03/62
25/02/62 07/03/62 25/03/62 เงินปันผล 0.1800 01/07/61 - 31/12/61
09/08/61 21/08/61 06/09/61 เงินปันผล 0.3034 06/02/61 - 30/06/61

การจ่ายเงินลดทุน

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย ประเภท เงินลดทุน(บาทต่อหน่วย)
13/11/61 23/11/61 11/12/61 เงินลดทุน 0.1843