ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

ราคาหลักทรัพย์

B-WORK

30 มิ.ย. 2565 16:38

9.95 THB

-(-%) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 15,000

จุดเด่นการลงทุน

กองทรัสต์อิสระที่ลงทุนในอาคารสำนักงาน
กองเเรกของประเทศไทย

อาคารสำนักงานคุณภาพในทำเลศักยภาพ
มีผลการดำเนินงานที่ดี

ผู้เช่าเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เเละเป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่ม
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม

บริหารงานด้วยความมืออาชีพ
โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ เเละมีประสบการณ์

ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกองทรัสต์

ให้ผลตอบเเทนที่ดี
พร้อมโอกาสในการเติบโตในอนาคต

logo bualuang fund

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 เเละ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2674-6488 ต่อ 8

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทยจำกัด (มหาชน)

195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาธร กรุงเทพ 10120

+66 2670-0430