รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (วันที่ประเมินมูลค่า 1 ตุลาคม 2564)

ขนาดไฟล์: 20.14 MB

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 (วันที่ประเมินมูลค่า 1 กรกฏาคม 2564)

ขนาดไฟล์: 79.47 MB

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 (วันที่ประเมินมูลค่า 1 กรกฏาคม 2564)

ขนาดไฟล์: 168.36 MB

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 (วันที่ประเมินมูลค่า 1 กรกฏาคม 2563)

ขนาดไฟล์: 22.46 MB

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 (วันที่ประเมินมูลค่า 1 กรกฏาคม 2563)

ขนาดไฟล์: 20.7 MB