ข้อมูลสิทธิประโยชน์

การจ่ายประโยชน์ตอบแทน

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย ประเภท เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) รอบผลประกอบการ
17/05/65 27/05/65 14/06/65 เงินปันผล 0.1771 01/01/65 - 31/03/65
25/02/65 09/03/65 25/03/65 เงินปันผล 0.1915 01/10/64 - 31/12/64
15/11/64 25/11/64 13/12/64 เงินปันผล 0.1915 01/07/64 - 30/09/64
11/08/64 23/08/64 08/09/64 เงินปันผล 0.1966 01/04/64 - 30/06/64
12/05/64 24/05/64 09/06/64 เงินปันผล 0.2029 01/01/64 - 31/03/64
24/02/64 08/03/64 24/03/64 เงินปันผล 0.1912 01/10/63 - 31/12/63
13/11/63 20/11/63 08/12/63 เงินปันผล 0.1923 01/07/63 - 30/09/63
13/08/63 25/05/63 10/09/63 เงินปันผล 0.1923 01/04/63 - 30/06/63
13/05/63 25/05/63 10/06/63 เงินปันผล 0.1951 01/01/63 - 31/03/63
27/02/63 10/03/63 26/03/63 เงินปันผล 0.1956 01/10/62 - 31/12/62
08/11/62 20/11/62 06/12/62 เงินปันผล 0.188 01/07/62 - 30/09/62
08/08/62 20/08/62 05/09/62 เงินปันผล 0.181 01/04/62 - 30/06/62
14/05/62 28/05/62 11/06/62 เงินปันผล 0.1912 01/01/62 - 31/03/62
25/02/62 07/03/62 25/03/62 เงินปันผล 0.1800 01/07/61 - 31/12/61
09/08/61 21/08/61 06/09/61 เงินปันผล 0.3034 06/02/61 - 30/06/61

การจ่ายเงินลดทุน

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย ประเภท เงินลดทุน(บาทต่อหน่วย)
13/11/61 23/11/61 11/12/61 เงินลดทุน 0.1843