จุดเด่นในการลงทุน

กองทรัสต์อิสระที่ลงทุนในอาคารสำนักงาน
กองเเรกของประเทศไทย

อาคารสำนักงานคุณภาพในทำเลศักยภาพ
มีผลการดำเนินงานที่ดี

ผู้เช่าเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เเละเป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่ม
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม

บริหารงานด้วยความมืออาชีพ
โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ เเละมีประสบการณ์

ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกองทรัสต์

ให้ผลตอบเเทนที่ดี
พร้อมโอกาสในการเติบโตในอนาคต